2012-2018 © Vink en De Mooij  Adviesbureau   2012-2018 © Verrehoef Webdesign    2012-2018 © Gitte Peeters Producties
Bedrijfsorganisatie & Veiligheid Adviesbureau
i n s p i r a t i e & o p l o s s i n g e n
Vink & de Mooij
" Vink & de Mooij " is een strategisch samenwerkingsverband. De dienstverlening wordt verricht door " De Mooij Consult " of  " Safety Rockz " afzonderlijk of in samenwerkingsverband.
Twee specialisten bundelen hun kennis in Vink en De Mooij

Karel de Mooij en Dirk Vink leerden elkaar kennen bij het internationale chemieconcern Du Pont de Nemours waarvoor zij beiden (wereldwijd) werkzaam zijn geweest op het gebied van veiligheid- en organisatiekunde. Inmiddels hebben Karel en Dirk afzonderlijk een eigen adviesbureau, maar bundelen hun kennis, ervaring en humor binnen Vink en De Mooij. Ze spreken de taal van de werkvloer, begrijpen de bepalende rol van een bedrijfscultuur en de noodzaak van een pragmatische invulling.
Over Vink en De Mooij
Home
Werkwijze
Over Vink en De Mooij
Partners
Contact
Karel de Mooij
Dirk Vink