2012-2018 © Vink en De Mooij  Adviesbureau   2012-2018 © Verrehoef Webdesign    2012-2018 © Gitte Peeters Producties
Bedrijfsorganisatie & Veiligheid Adviesbureau
i n s p i r a t i e & o p l o s s i n g e n
Vink & de Mooij
" Vink & de Mooij " is een strategisch samenwerkingsverband. De dienstverlening wordt verricht door " De Mooij Consult " of  " Safety Rockz " afzonderlijk of in samenwerkingsverband.
Succesvol managen wordt vooral bepaald door wat u doet..

…en niet door wat u weet. Theorie en praktijk sluiten niet nauw op elkaar aan met alle gevolgen van dien. Daarom hanteren we als Vink en De Mooij een holistische benadering, want elk vraagstuk heeft een totaalaanpak nodig om tot een duurzame oplossing te komen.
Uit ervaring sprekende begint het veelal met een veiligheidsvraagstuk, waar meestal een bestuurlijk vraagstuk achter schuilt.

Onze pragmatische werkwijze slaat een brug tussen theorie en praktijk. Wij zetten een bedrijfsverbeterproces vanuit een geļntegreerd veiligheidbeleid. Het denken vanuit een goed veiligheidbeleid helpt het ordenen en structureren van de bedrijfsprocessen.
Om dit goed op te zetten, werken wij nauw samen met de kennispartijen binnen uw onderneming. De oplossingen komen dan maatgericht en veel meer van binnenuit waardoor de uitvoering ook op de langere termijn resultaten oplevert.

Want het geheim van een goed veiligheid- en gezondheidsbeleid is het doorleven van de gedachtegoed. De gehele organisatie moet zich er elke seconde van bewust zijn en het op een rigide manier toepassen en doorgeven. De alertheid mag niet verslappen om fouten en ongelukken te voorkomen. Na het implementeren moet iedereen binnen de organisatie dit blijven naleven en toezien! Alleen dan is blijvend resultaat te boeken.
Om deze succesformule ook binnen uw onderneming toe te passen, vertalen wij deze op passende wijze naar de wensen en behoeften binnen uw onderneming.
Deskundig, flexibel en gericht op samenwerking   >
Werkwijze
Home
Over Vink en De Mooij
Partners
Contact
Werkwijze
Aanpak
Waarvoor kunt u ons Benaderen
Resultaat
Klantreacties
De schurende praktijk